Programme

Thursday, 20.06

8:00                       Registration (Lobby, Building A-29)

9:00 - 9:15            Opening Ceremony

9:15 – 9:45           Plenary Session 1 (Room 1 A-29)

(Chair: Prof. Krzysztof Witkowski, Prof Gernot Zellmer)

                               Keynote Speaker - Prof. Wojciech Piotrowicz (Oxford University, United Kingdom) 

9:45 – 11:00         Plenary Session 2 (Room 1 A-29)

(Chair: Prof. Radim Lenort, Prof Sebastian Saniuk, Prof. Helena Vidova)

Prof. Maciej Szymczak (Poznań University of Economics, Poland), Using Smartphones in Supply Chains

Prof. Jacek Szołtysek (Katowice University of Economics, Poland), System informacji miejskiej dostosowany dla seniorów – identyfikacja problemu.

Dorota Burchart-Korol, Ph.D. (Central Mining Institute, Katowice, Poland), Prof. Krystyna Czaplicka-Kolarz (Silesian University of Technology), Computer Applications in Eco-efficiency Assessment in Logistics

 

Piotr Bubacz, Ph.D. (University of Zielona Góra, Poland), Cloud-based solutions for logistics

11:00 - 11:30       Coffee break

11:30 - 13:00       Plenary Session 3 (‘professionals session’)

(Chair: Prof. Dagmar Caganova, Prof. Wojciech Piotrowicz, Prof Maciej Szymczak)

                               Holger Pitsch, Ph.D. General Manager of INCONTROL GmbH,

Paweł Kużdowicz, Ph.D. CEO of Proalpha Polska Sp. z o.o., proALPHA - a market leader in ERP systems for SME’s 

13:30  - 17:00      Lunch and presentation of wine tradition of Zielona Góra

Olchowy Gościniec, Skansen (Ochla) 

20:00                     Social dinner event 
                               Qubus Hotel

Friday, 21.06

9:00 - 10:30          Plenary Session 4 (Polish Language Session – Sesja w języku polskim)

(Chair: Prof. Ewa Kulińska, Prof. Stanisław Krawczyk, Prof Martin Straka)

Prof. Joanna Nowakowska-Grunt (Czestochowa University of Technology, Poland),  

Piotr Adamczewski, Ph.D. (Poznan School of Banking, Poland), Ku inteligentnej e-logistyki

Marek Sikora, Ph.D. (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland), Sieci IT w integracji łańcucha dostaw

Prof. Sławomir Nikiel, (University of Zielona Gora, Poland), RFID for waste disposal management  
Prof. Paul Dieter Kluge (University of Zielona Gora, Poland), Możliwości zastosowania wskaźników logistycznych z punktu widzenia ratingów kredytowych

10:30 - 11:00       Coffee break 

11:00 - 12:30       Plenary Session 5

(Chair: Prof Michal Balog, Prof. Milos Cambal, Prof Joanna Nowakowska-Grunt)

Prof. Andrzej Jardzioch, M.Sc.Eng. Bartosz Skobiej (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland) Non-classical evolutionary approach to the job scheduling problem in production systems
Prof. Martin Straka, Michal Balog, Žofia ŠIMEKOVÁ (Technical University of Kosice, Slovakia), Centre of Informatization in Rail Transport, Project of three Organizations

Mariusz Kruczek, Ph.D., Zbigniew Żebrucki, Ph.D. (Silesian University of Technology, Poland), Wspomaganie procesów logistycznych w systemach zintegrowanego zarządzania

Prof. Helena Vidova, Ing. R. Bednár, Ing. N. Horňáková, (Slovak University of Technology in Bratislava) The use of a database to visualise the sequence of Lean methods implementation steps in Job-shop production
Eugenia Busłowska, Ph.D., Monika Tomczuk,
(Bialystok University of Technology), Driving school managing application

Paweł Hanczar Ph.D.  (Wrocław University of Economics, Poland), Supply of Liquid Petroleum Gas to fuel stations - an example of carrier managed inventory replenishment 

13:00                     Lunch 
                               Palm House 

14:30                     Closing Ceremony